Tabela

Klasa Tabela jest napisana dla wersji PHP 4.x. Słuzy ona do przedstawiania wyników skryptów MySQL w postaci tabeli z możliwością sortowania i stronicowania wyników. Wygląd tabeli jest określony przy pomocy arkusza styli tabela.css

Cechy charakterystyczne:

  • Szybkie utworzenie tabeli wykorzystując kilka wierszy kodu
  • Możliwość definiowania nagłówków tabel
  • Możliwość zdefiniowania dodatkowych linków do wierszy
  • Włączanie i wyłączanie stronicowania, określanie liczby wyników na stronie
  • Pobieranie danych z innej tabeli na podstawie zadanego indeksu
  • Określanie typów kolumn: link lub image